Μαζί με Μένα, δύνασαι!

Μαζί με Μένα, δύνασαι!

Έτσι λέει ο Κύριος: “Είμαι μαζί σου, για να σε οδηγήσω διαμέσου όλων των καταστάσεων, που φαίνονται μπροστά σου ως βουνά. Μπορεί στα μάτια σου να είναι βουνά, αλλά μαζί με Μένα μπορούν να γίνουν εύκολες πεδιάδες πού μπορείς να

Αφού αρχίσατε με το Πνεύμα …

Αφού αρχίσατε με το Πνεύμα …

Αφού αρχίσατε με το Πνεύμα … Ήθελα να διαβάσω τρία μικρά κομμάτια, που είναι αρκετά γνωστά, από τρεις επιστολές του αποστόλου Παύλου. Το πρώτο είναι στην Α΄ Κορινθίους 6:19-20, όπου διαβάζουμε: «Ή, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός

“Μείνετε μέσα στη πίστη, ένα μαζί μου.”

“Μείνετε μέσα στη πίστη, ένα μαζί μου.”

Έτσι λέει ο Κύριος: “Υπάρχει δύναμη μέσα στο αίμα. Υπάρχει δύναμη εις τον Σταυρό. Υπάρχει δύναμη μέσα στο Πνεύμα. Και όλα αυτά είναι δοσμένα, από Εμένα τον Ύψιστο, τον Άγιο, τον μόνο Σωτήρα. Αυτή είναι η απαίτηση μου από εσάς,