“Από Εμένα ρέει η ζωή!”

“Από Εμένα ρέει η ζωή!”

Έτσι λέει ο Κύριος: “Μέσα από τα βάθη σας, θα ρεύσουν ζωντανοί ποταμοί. Κι αυτοί οι ζωντανοί ποταμοί δεν τίποτε άλλο, από τη ζωή την οποία έχω δώσει μέσα σας. Αυτά είναι όλα τα νέα που υποσχέθηκα να κάνω μέσα

“Ζήστε μεσά στο Πνεύμα!”

“Ζήστε μεσά στο Πνεύμα!”

Έτσι λέει ο Κύριος: “Μπορείτε να ζήσετε μέσα στην πληρότητα Του Πνεύματος μου. Το εξέχυσα από την καρδία μου, για να είναι μαζί σας. Να είναι παρόν μαζί σας! Ζήστε μες Το Πνεύμα! Νεκρόστε την σάρκα και τα πάθη της.

“Μαζί με Μένα, δύνασαι!”

“Μαζί με Μένα, δύνασαι!”

Έτσι λέει ο Κύριος: “Είμαι μαζί σου, για να σε οδηγήσω διαμέσου όλων των καταστάσεων, που φαίνονται μπροστά σου ως βουνά. Μπορεί στα μάτια σου να είναι βουνά, αλλά μαζί με Μένα μπορούν να γίνουν εύκολες πεδιάδες πού μπορείς να

“Μείνετε μέσα στη πίστη, ένα μαζί μου.”

“Μείνετε μέσα στη πίστη, ένα μαζί μου.”

Έτσι λέει ο Κύριος: “Υπάρχει δύναμη μέσα στο αίμα. Υπάρχει δύναμη εις τον Σταυρό. Υπάρχει δύναμη μέσα στο Πνεύμα. Και όλα αυτά είναι δοσμένα, από Εμένα τον Ύψιστο, τον Άγιο, τον μόνο Σωτήρα. Αυτή είναι η απαίτηση μου από εσάς,