Έτσι λέει ο Κύριος:

Μπορείτε να ζήσετε μέσα στην πληρότητα Του Πνεύματος μου.

Το εξέχυσα από την καρδία μου, για να είναι μαζί σας.

Να είναι παρόν μαζί σας!

Ζήστε μες Το Πνεύμα!

Νεκρόστε την σάρκα και τα πάθη της.

Σας αποκάλεσα Υιούς και Θυγατέρες μου,

για να ζήστε μες Το Πνεύμα μου.

Αυτή είναι η επιθυμία μου, αυτό είναι το θέλημα μου,

να ζήσετε μες την πληρότητα Του Πνεύματος μου.


Eπειδή, εκείνοι που ζουν σύμφωνα με τη σάρκα, φρονούν αυτά που ζητάει η σάρκα, ενώ εκείνοι που ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα, αυτά που ζητάει το Πνεύμα. ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:5

Δεν υπάρχει λοιπόν, τώρα καμία κατάκριση για εκείνους που είναι στον Iησού Xριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:1

Eπειδή, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Αυτά μάλιστα, αντιμάχονται το ένα προς το άλλο, ώστε εκείνα που θέλετε, να μη τα πράττετε. ΓΑΛΑΤΑΣ 5:17

Tο πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί, η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε.
Τα λόγια που εγώ σας μιλάω, είναι πνεύμα και είναι ζωή.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:63

Eπειδή, αν ζείτε σύμφωνα με τη σάρκα, πρόκειται να πεθάνετε.
Αν όμως, διαμέσου τού Πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις τού σώματος,
θα ζήσετε. ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:13

Λέω, λοιπόν: Nα περπατάτε σύμφωνα με το Πνεύμα
και δεν θα εκπληρώνετε την επιθυμία τής σάρκας.
ΓΑΛΑΤΑΣ 5:16

“Ζήστε μεσά στο Πνεύμα!”