Όλα όσα είπε ο Κύριος, θα τα πράξουμε.. Έξοδος 19:8

Είναι εύκολο να μιλούμε στο παρόν για το μέλλον υποσχόμενοι να εκπληρώσουμε αυτά που λέμε και να υπακούσουμε στον Κύριο.

Πάντοτε το μέλλον περιέχει το στοιχείο του ονειροπολήματος, εκτός αν στο παρόν κάνουμε σοβαρή διεργασία μέσα στην καρδιά και στο θέλημά μας και πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις και μορφώσουμε την αντίστοιχη στάση για το μέλλον. Επειδή όντως έρχεται η στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ωμή πραγματικότητα της ζωής. Τότε είναι που φανερώνεται το πόσο έτοιμοι είμαστε για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που μας αφορά, πόση εσωτερική δύναμη έχουμε ή δεν έχουμε, τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε, αν πράγματι θα νικήσουμε ή όχι.

Ολόκληρος ο λαός τότε αποκρίθηκε ομόφωνα δίνοντας σαν υπόσχεση στον Θεό μέσω του Μωυσή ότι θα έκαναν όλα όσα τους διάταξε. Αν αυτό όμως θα ήταν αλήθεια στο μέλλον, όταν θα δοκιμάζονταν και κατά πόσο η υπόσχεσή τους αυτή θα ήταν και η έμπρακτη τους ανταπόκριση, θα φαινόταν στη συνέχεια, στις συνθήκες και περιστάσεις της ζωής.

Ας αφήσουμε τη Γραφή να μας διδάξει γι’ αυτό το σοβαρό πράγμα και να μάθουμε από τον Κύριο πώς να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας μέσα στις καθημερινές συνθήκες της ζωής

Να σκέφτεσαι τι πρόκειται να κάνεις, όταν πηγαίνεις στον οίκο του Θεού και δείχνε προθυμία να μάθεις να υπακούς στο Θεό. Αυτό είναι καλύτερο από τις θυσίες που προσφέρουν οι ανόητοι, που δεν διακρίνουν το καλό από το κακό. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις στο Θεό και να δώσεις αλόγιστες υποσχέσεις, γιατί ο Θεός είναι στον ουρανό κι εσύ στη γη· γι’ αυτό, τα λόγια σου ας είναι λίγα. Επειδή, το μεν όνειρο έρχεται μέσα σε πολλές έγνοιες· ενώ η φωνή του άφρονα, μέσα στα πολλά λόγια. Όταν τάξεις κάτι στο Θεό, μη καθυστερήσεις να του το προσφέρεις· επειδή, δεν αρέσκεται στους άφρονες· εκπλήρωσε ό,τι έχεις τάξει, παρά αφού τάξεις να μη το προσφέρεις. Μη συγχωρήσεις στο στόμα σου να φέρει επάνω σου αμαρτία· ούτε να πεις μπροστά στον άγγελο, ότι ήταν από άγνοια· γιατί να οργιστεί ο Θεός στη φωνή σου και να αφανίσει τα έργα των χεριών σου; Επειδή, μέσα στα πολλά όνειρα, και στα πολλά λόγια, υπάρχει ματαιότητα· εσύ, όμως, να φοβάσαι τον Θεό. (Εκκλησιαστής 5:1-7)

Αν πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα ή μια κατάσταση, πάρε ώρα μαζί με τον Κύριο και μόρφωσε τη στάση της καρδιάς σου και του θελήματός σου. Νίκησε εκεί κάθε άποψη της κατάστασης που έρχεται. Δες το πράγμα μέχρι τέλους και λάβε θέση, αιχμαλωτίζοντας κάθε νόημα στην υπακοή στον Χριστό (Β Κορινθίους 10:4-5) και, Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να δύνασθε εσείς να σταθείτε ενάντια στα τεχνάσματα του διαβόλου.. Κι αφού τα εκτελέσετε όλα να σταθείτε.. (Εφεσίους 6:11,13). Η πρωταρχική μάχη δίνεται και η νίκη κερδίζεται μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο θέλημά μας. Εκεί από όπου προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής: με κάθε φύλαξη φύλαγε την καρδιά σου· επειδή απ’ αυτή προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής (Παροιμίες 4:23). Όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα δεν θα πτοηθείς ούτε θα υποχωρήσεις αλλά θα προχωρήσεις μπροστά με θάρρος που στηρίζεται στην πίστη. (Εβραίους 10:35-39). Δεν θα είσαι από εκείνους που σύρονται με φόβο πίσω σε απώλεια αλλά από εκείνους που προχωρούν και αποκτούν τις υποσχέσεις του Θεού. Κι αυτό όχι μέσα σε ένα όνειρο αλλά στην πραγματικότητα και αλήθεια.

Δεν θα είσαι από εκείνους που εμπιστεύονται στις δικές τους δυνάμεις και με αυτοπεποίθηση λέγουν: σήμερα ή αύριο θα πάμε σ’ αυτή την πόλη, και θα κάνουμε εκεί έναν χρόνο, και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε· οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα συμβεί αύριο… αντί να λέτε: «Αν ο Κύριος θελήσει , και θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο και εκείνο» (Ιάκωβος 4:13, 15) και καυχώνται έτσι στις αλαζονείες τους, αλλά από εκείνους που θαρρώντας στον Κύριο με φόβο και τρόμο κατεργάζονται τη σωτηρία τους επειδή ο Θεός ενεργεί μέσα τους και το να θέλουν και το να ενεργούν κατά την ευδοκία του όπως λέει ο απόστολος Παύλος: Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε, όχι μόνο κατά την παρουσία μου, αλλά τώρα πολύ περισσότερο κατά την απουσία μου, με φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος που ενεργεί μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε υπέρ της ευαρέσκειάς του (Φιλιππησίους 2:12-13).

Σὠτος Φωτιάδης

“Θα.. θα.. θα..”
Tagged on: