Διαδίδοντας την Αλήθεια


Επικαλέσου το Όνομα του Κυρίου τώρα!

Επικαλέσου το Όνομα του Κυρίου τώρα!

“ Eπειδή, καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Kυρίου, θα σωθεί..”   Ρωμαίους 10:13 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...


Ο Ιησούς δόθηκε σε μας

Ο Ιησούς δόθηκε σε μας

“ Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή.”   Ιωάννης 3:16 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...


Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου

Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου

“ Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας. ”    Ιωάννης 20:17 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...


Ο θεός είναι δίκαιος!

Ο θεός είναι δίκαιος!

“Δίκαιος είσαι, Κύριε, και ευθείες οι κρίσεις σου”   Ψαλμός 119:137 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...


…θα είστε πραγματικά ελεύθεροι.

…θα είστε πραγματικά ελεύθεροι.

« Αν, λοιπόν, ο Υιός σάς ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» Ιωάννης: 8:36 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...


Ο Χριστός, η ζωή μας…

Ο Χριστός, η ζωή μας…

“ Όταν ο Χριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα.”    Κολοσσαείς: 3:4 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...


Θα είμαστε όμοιοι μ’ αυτόν

Θα είμαστε όμοιοι μ’ αυτόν

“Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά τού Θεού· κι ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να είμαστε· γνωρίζουμε, όμως, ότι, όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι μ’ αυτόν· επειδή θα τον δούμε καθώς είναι.”.    Α’ Ιωάννη 3:2 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη.

Περισσότερα...


Η ελπίδα τής δόξας

Η ελπίδα τής δόξας

“στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει, ποιος είναι ο πλούτος τής δόξας τούτου τού μυστηρίου στα έθνη, που είναι ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα τής δόξας.” Κολοσσαείς: 1:27 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...


υιοί τού Θεού

υιοί τού Θεού

“ Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, αυτοί είναι γιοι τού Θεού. Ρωμαίους: 8:14 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...


Αν ο Θεός είναι μαζί μας…

Αν ο Θεός είναι μαζί μας…

“Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;”. Ρωμαίους: 8:31 Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.

Περισσότερα...